Проследяване на договори и издаване на документи към тях

Чрез новата функционалност "Договори" в АС2012 имате възможност да въвеждате и следите договорите с Вашите 
клиенти, както и да издавате периодични фактури към тях.
Функционалността можете да откриете в модул Фактуриране - меню Издаване на документи - Договори.
Подробно описание можете да намерите в https://clients.algos.bg/helpove/
error: Content is protected !!